Không gian trà Việt của Song Hỷ Trà tại Cộng hòa Áo

Posted on

Với mong muốn quảng bá và đưa Trà Việt đi ra thế giới, nhà Song Hỷ Trà đã tích cực tham gia nhiều hoạt động trong nhiều năm qua. Tháng 6 năm 2017 Song Hỷ Trà tiếp cận thị trường Áo thông tài trợ quà tặng và giới thiệu trà Việt tại Cộng Hòa Áo


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »