Lễ gắn biển bảo tồn cây chè

Đăng lên

Ngày 20 tháng 3 năm 2021. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đại diện cho nhà Song Hỷ Trà kết hợp cùng Công ty Cổ Phần Chè Hữu Cơ Cao Bồ do ông Nguyễn Văn Toán làm đại diện đã thực hiện lễ gắn biển bảo tồn cây chè cổ thụ trong vườn chè nhà ông Bàn Văn Ỏng tại thôn Thác Tăng – Cao Bồ – Hà Giang

Tấm biển đá đặt tại vườn chè cổ thụ nhà ông Bàn Văn Ỏng

Đây là việc làm đầu tiên kết hợp giữ người nông dân vùng chè, nhà máy sản xuất và đơn vị thương mại. Khu vực đặt biển bảo tồn có 3 cây chè ccổ thụ trên 300 tuổi tương trưng cho 3 đơn vị.

Những hình ảnh của lễ gắn biển bảo tồn – Xem thêm

Bà con thôn Thác Tăng tham gia đặt tấm biển bảo tồn

Translate »