Những bài thơ hay về trà

Posted on

Chúng tôi thực hiện sưu tầm các bài thơ viết về Trà để giới thiệu cùng bạn đọc

Ba cái lăng nhăng

Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

Chừa được cái gì hay cái đấy

Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Thơ Trần Tế Xương

Rượu cuội

Quán ven đời chuyện tào lao

Gốc cây trà chén thuốc lào mơ tiên

Chợ trăng rượu cuội ngầu men

Coi chừng ta cuốc lủi em bõ hờn

Thơ Nguyễn Duy

Thuốc  lào

Cha tôi mất đã lâu rồi

tôi về ngồi chỗ cha ngồi năm nao

Rít còi phụt khói rõ cao

trời lao đao đất lao đao lờ đờ

Nước chè tươi rót vàng mơ

đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng

Thơ Nguyễn Duy

Translate »