Song Hỷ Trà với ngày hội sống xanh của quận Tân Bình

Posted on

Lần đầu tiên nhà Song Hỷ Trà ra mắt tại quận Tân Bình. Ngày 22 tháng 7 năm 2020 chúng tôi tham dự Ngày hội sống xanh 2020 do ban chỉ đạo hè quận Tân Bình tổ chức.

Chương trình thu hút gần 300 em là học sinh THCS và các anh chị đoàn viên tham gia. Trà được tiếp cận trực tiếp với giới trẻ đã gây nên sự tò mò và thích thú. Bên cạnh còn có các hoạt động khác : Tặng thư pháp Việt, Thư viện di động, Đổi rác lấy quà….

Xem thêm hình ảnh ngày hội

Translate »