Trà Thỉnh tháng 10 với chủ đề “Nhớ nhà thơ Thu Bồn”

Posted on

Hữu duyên, chúng tôi gặp lại một số người bạn thân thiết của nhà thơ Thu Bồn và buổi trà thỉnh hôm nay gắn liền với những câu chuyện về nhà thơ.

Tôi được tiếp xúc với nhà thơ Thu Bồn từ nhũng năm 1992 khi nhóm Lồ Ồ gồm bác tôi Phan Đắc Lập và các ông Thu Bồn, Trịnh Công Sơn, Hoàng Thiệu Khang, Nguyễn Duy, Nguyễn Tiến Toàn, Lý Bạch Huệ…. khi xưa hay đến 185bis Võ Thị Sáu nhà bác tôi đàm đạo

Buổi trà thỉnh hôm nay không có tiếng đàn, thay vào đó là giọng đọc của Minh Trang, đọc một số bài viết về nhà thơ Thu Bồn đem lại nhiều cảm xúc

Minh Trang đang đọc bài của Bs Bích Tùng

B.s Phạm Thị Bích Tùng một người cũng gắn bó với nhà thơ Thu Bồn cũng kể một số kỷ niệm hào sảng về nhà thơ. Cảm ơn những món quà chị đã tặng.

B.s Bích Tùng lưu bút ghi tặng sách

Hình ảnh buổi trà thỉnh – Xem thêm

Những bài viết trích trong tập Tráng Sỹ Hề …… Dâu Bể

Translate »