Trà & Thơ – Phần 4

Đăng lên

Ở Việt Nam trà không chỉ là thức uống đơn thuần, nó đã là một phần cuộc sống của người Việt. Trà đã đi vào văn thơ tự bao đời nay. Trong quá trình tìm hiểu kho tàng ca da, tục ngữ và thơ ca Việt Nam, nhà Song Hỷ Trà tìm được một số bài, xin trân trọng giới thiệu cùng trà hữu

Chọn hương chè làm khăn quàng cổ
Nên thương ai thơm ngát trọn đời
Nguyễn Đức Hạnh

Đều tay quạt lửa pha trà sớm 

Cùng tách trà thơm đón mặt trời…

Thiên Anh

Cùng em nâng chén trà hương
Khi ngày mới chớm khói sương mịt mờ
Trăm năm thu ngắn một giờ
An vui hạnh phúc bên bờ thần tiên
Tràm Cà Mau

Qua đêm phiền não tan rồi
Ấm ly trà sớm ta ngồi với ta
Hiên ngoài vài giọt sương sa
Tan trên chồi biếc chan hòa nắng mai
Trần Ngọc Tuấn

Chè đọt đang kỳ điểm lá ba
Giọt sương lách tách cửa song nhòa
Thơ ngồi suốt buổi không ra tứ
Cháu đã đun tràn ấm nước pha
Yến Lan

Mời xem tiếp Phần 5

Translate »