Bạn có biết Logo Song Hỷ Trà

Posted on

Thương hiệu thì phải có logo và logo của chúng tôi đã được xây dựng như thế nào ?

Lâu nay chúng tôi vẫn dùng tên thương hiệu làm logo luôn. Vẽ các chữ cách điệu để làm logo cho mình. Như vậy thật tiện – khách hàng đọc và nhớ luôn .

Rồi một lần tính cờ nói chuyện với họa sỹ Khưu Đức, anh hỏi : logo thương hiệu em như thế nào ? Tôi vẽ ra giấy luôn. Ấm Tủ Sa Việt Phú Quí Thổ . Họa sỹ Khưu Đức nói : Không anh hỏi logo thương hiệu cơ. Tôi lại trả lời : Em dùng như thế này luôn , nó rất tiện. Họa sỹ Khưu Đức cười và nói : logo cần cô đọng hơn nữa, như thế chưa ổn khi qua biên giới thì như thế nào? Tôi bật À lên một tiếng và cười. Để em sẽ có logo gửi anh xem giúp. Lời nói của anh làm tôi tỉnh ngộ.

Ra về, tôi mất hơn một tuần lễ suy nghĩ về cái logo cô đọng, đơn giản và thế là tôi có cái này đây. Logo của tôi vẽ cái ấm cách điệu bằng bút lông và mực tàu. Với ý nghĩ logo phải đơn giản nên dùng mầu đen trắng là tiện nhất .

Câu chuyện logo Song Hỷ Trà ra đời như thế đó. Tôi hy vọng các bạn sẽ yêu quí nó như chúng tôi và tự hào về Song Hỷ Trà.

Sau đó gặp lại họa sỹ Khưu Đức đưa logo của mình vẽ cho anh xem. Họa sỹ Khưu Đức nhìn xoay dọc , xoay ngang và nói để anh nặn cho em bằng gốm mỗi Cửa hàng treo 1 cái thế mới là bảng hiệu cho thương hiệu của mình và cái hình này sẽ bao lại đường viền cho nó chắc và vững

Cuối cùng bảng hiệu đã hoàn thành, đẹp và sang. Bảng hiệu của chúng tôi được treo trang trọng bên trong các Cửa hàng từ đó.

Translate »