Ca dao, tục ngữ về Trà – Phần 3

Posted on

Sưu tầm bởi N.N.T

Đi đâu mà bỏ mẹ già

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai nâng

Chè Yên Thái, gái Tiên Lữ

Chè quán Tiên, tiền Thanh – Nghệ

Tay tiên rót chén trà ngon

Gừng cay, muối mặn xin còn nhớ nhau

Hay

Tay tiên rót chén rượu đào

Gừng cay, muối mặn xin đừng có quên

Nước khe chè núi

Nước lọng trọng nước khe

Đón xem tiếp Phần 4

Ảnh của Song Hỷ Trà

Translate »