Cảm xúc tại sự kiện của Forbes Việt Nam

Posted on

Vinh dự đồng hành cùng Forbes Việt Nam trong sự kiện TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN SỐ diễn ra vào ngày 18 . 8 2019. Chúng tôi đã nhận được nhiều tình cảm và sự chia sẻ của quí doanh nhân tham dự khi đến thăm Không gian Trà của nhà Song Hỷ Trà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »