Song Hỷ Trà trong lòng bạn bè quốc tế

Posted on

Những dòng lưu bút trân quí dành cho nhà Song Hỷ Trà

Dù chỉ gặp nhau lần đầu, cùng thưởng thức chén trà Việt của nhà Song Hỷ Trà thấm đậm phong vị và thần vị của bản địa chúng ta đã trở nên thân thiết hơn, gần nhau hơn. Những dòng lưu bút các bạn để lại cho nhà Song Hỷ Trà là những kỷ niệm đẹp của chúng ta.

Translate »