Cây chè Việt Nam

Đăng lên

Tại Việt Nam, chè là cây lâu năm được phát triển từ năm 1913 với các vùng chè sản xuất tập trung như: Cầu Đất – Lâm Đồng, Biển Hồ – Gia Lai, Thanh Ba – Phú Thọ

Đường vào nhà máy chè Bầu Cạn – Gia Lai, một trong những nhà máy thời kỳ đầu

Hiện nay cả nước có 34 tỉnh, thành phố trồng chè với diện tích khoảng 123.300 ha. Phân bổ khu vực trung du và miền núi phía Bắc với khoảng 70% diện tích, vùng Tây Nguyên với khoảng 19%, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có diện tích chè chiếm 7% và khu vực đồng bằng Bắc bộ 4%

Một số vùng trồng chè trọng điểm như

  • Thái Nguyên: 22.300 ha
  • Hà Giang: 21.500 ha
  • Phú Thọ: 16.100 ha
  • Lâm Đồng: 10.800 ha
  • Sơn La: 5.200 ha

Theo Cục Trồng trọt: 65% diện tích trồng chè và sản xuất theo mô hình hộ gia đình, bình quân diện tích là: 0,2 ha / hộ.

Cả nước có 257 doanh nghiệp chế biến chè theo qui mô công nghiệp và có 370 tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu chè.

Cây chè Việt Nam có trên 170 giống khác nhau.

Nổi bật chè shan là giống chè quí được phát triển lâu đời ở trên vùng cao phía Bắc như: Hà Giang, Yên Bái, Sơn la, Điện Biên… Diện tích trồng chè shan chiếm trên 24% tổng diện tích.

Giống chè shan có: chè shan cổ thụ, chè shan công nghiệp và chè shan đầu dòng. Chè shan đầu dòng là những cây chè shan cổ thụ và công nghiệp được tuyển chọn khắt ke để dùng làm giống phát triển cây chè shan.

Cây chè Shan Tuyết cổ thụ tại Cao Bồ – Hà Giang

Các giống chè được thế giới ưa chuộng như: PH1, LDP1, LDP2, PT14… và các giống chè nhập nội như: PT95, Kim Tuyên, Bát Tiên, Tứ Quí…

Nhìn chung giống chè của Việt Nam còn có chất lượng thấp và cơ cấu giống chè chưa hợp lý theo xu thế của thế giới. 70% số lượng giống chè phù hợp sản xuất chè đen còn 30% cho sản xuất chè xanh và chè khác. So với thế giới cơ cấu giống chè đen chỉ chiếm xấp xỉ 10%, giống chế biến được cả chè đen và chè xanh là: 44.2%, giống chuyên chế biến chè xanh là 21,2%, giống chế biến chè ô long và các chè cao cấp khác chiếm gần 25%.

Hiện nay Viẹt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè, đứng thứ 7 về sản xuất chè toàn cầu. Sản phẩm chè đã xuất sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường chính là Paskistan, Đài Loan, Trung Quốc, Nga và Indonesia

Mục tiêu của ngành chè đến năm 2025

  • Phát triển chè an toàn, bền vững, ổn định.
  • Diện tích trồng chè đạt : 130.000 – 140.000 ha. Trong đó  55% diện tích trồng chè được cấp chứng nhận an toàn
  • Nâng tỷ lệ chè chất lượng cao lên 30%
  • 100% các cơ sở sản xuất chè được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo qui định.

Số liệu tổng hợp nguồn: www.consosukien.vn, www.mard.gov.vn, dangcongsan.vn

Translate »