Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

Posted on

Tập thể nhân viên nhà Song Hỷ Trà – công ty cổ phần 7P hết sức trân trọng công việc của tập thể y, bác sỹ trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trao quà tặng tại BV 108 – Hà Nội

Chúng tôi xin được chia sẻ những vất vả khó khăn đó bằng đóng góp nhỏ của mình bằng những sản phẩm của đơn vị tới các bệnh viện:

  1. Bệnh viện Bà Rịa
  2. Bện viện nhiệt đới TP.HCM
  3. Bệnh viện Quân đội TW 108

Xin chúc các y, bác sỹ sức khỏe và thành công trong trận tuyến này.

Những hình ảnh trao tặng quà tại ba bệnh viện

Translate »