Cùng suy ngẫm

Đăng lên

Nguồn sưu tầm

Trong chữ “Nhẹ” vẫn có dấu “Nặng”

Trong chữ “Hiểu” vẫn có dấu “Hỏi”

Chữ “Ngẵn” vẫn còn hơn chữ “Dài”.

Trước khi học được chữ Khôn, phải đánh vần qua vần “Khờ”.

Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phuc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Gỉa dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Ừ có 1 chữ thì Ứ cũng thế

Mời bạn đón đọc tiếp Phong Phú tiếng Việt P3

Translate »