Gặp lại lần thứ 2 tại Song Hỷ Trà Hà Nội

Posted on

Buổi tốt trước ngày khai trương tại Hà Nội, đang hoàn thiện những sắp xếp cuối cùng , chúng tôi đón 2 vị khách tới thăm quan…. nhưng thôi hẹn mai nhé .

Và đây là vị khách hàng đầu tiên tại 19 Chân Cầm Hà Nôi của chúng tôi, mở hàng bằng trà lam, trà oolong79 và trà cụ…

Lần này trở lại – họ thực sự muốn thăm chúng tôi. Cảm động và trân trọng quá

Ghi lại cảm xúc

Translate »