Tôi đến Song Hỷ Trà và tôi yêu trà Việt Nam

Đăng lên

Chúng tôi bắt đầu tặng Thiệp cho khách tới mua hàng trên toàn hệ thống của Song Hỷ Trà

Hãy ghi lại kỷ niệm của bạn khi đến với nhà Song Hỷ Trà. Cảm ơn bạn đã là một phần trong câu chuyện của nhà Song Hỷ Trà

Các bạn sẽ thực hiện 3 bước : 1. In vân tay của mình lên tấm thiêp / 2. Chúng tôi sẽ in ngày bạn thực hiện / 3. Trao tấm thiệp cho bạn và cùng chụp một tấm hình kỷ niệm – Tớ đã đến Nhà Song Hỷ Trà vì tớ yêu trà Việt Nam

Cùng lấy dấu vân tay
In dấu vân tay lên tấm thiệp
Cùng chụp tấm hình kỷ niệm

Bức tranh vẽ trong thiệp do họa sỹ trẻ Ngô Hải Yến thực hiện bằng mầu nước trên giấy, tả cây chè cổ thụ vùng Nà Bay – Bắc Kạn đang trong mùa ra bông kết trái

Họa sỹ trẻ Ngô Hải Yến

Translate »