Lời chúc Tết cha mẹ

Đăng lên

Thưa cha mẹ, hôm nay ngày đầu năm. Ngoài vườn đào hồng đua nở, trong nhà vui cảnh đoàn viên, trên bàn thờ hương trầm nghi ngút, hoa thủy tiên khoe sắc trắng vàng.  

Năm mới, chúng con được thêm một tuổi thì cái công đức cha mẹ lại cao thêm. Thế mà chúng con chưa biết lấy gì báo đáp cái ơn trời bề ấy.

Vậy xin dâng lời kính chúc cha mẹ tràng thọ và lúc nào cũng vui vẻ như cảnh xuân này. Chúng con lại xin hứa học hành chăm chỉ, ăn ở nết na hơn năm cũ và không làm điều gì phiền lòng cha mẹ.

Nguồn sưu tầm – Sách xưa

Translate »