Nghi Hưng không chỉ có ấm tử sa truyền thống

Đăng lên

Mode Pot – Art được tổ chức lần đầu vào năm 2008. Đây là một sự kiện đáng ghi nhớ đã tập hợp trên 100 các nghệ sỹ  nặn gốm có tên tuổi đại diện cho các nước trên thế giới về Nghi Hưng tham quan nghề làm ấm tử sa truyền thống và lấy cảm hứng sáng tác trong thời gian lưu trú tại đây với đề tài Ấm Trà. Các tác phẩm là sự sáng tạo và cách nhìn nhận về ấm trà của mỗi cá nhân đại diện cho mỗi nền văn hóa khác nhau trên thế giới

Chiếc ấm 2008 đánh dấu sự kiện

Toàn bộ các tác phẩm đã được lưu lại và  đại sư Quách Quân đã đầu tư một phòng trưng bày vào năm 2014 để khách tới chiêm ngưỡng ngay tại trung tâm thị trấn Nghi Hưng.

Tượng gốm lớn đặt tai sảnh vào triển lãm

Xem thêm – Các tác phẩm trưng bày

Bất ngờ khi tôi tới thăm quan, được gặp người đồng hương Việt Nam – nghệ sỹ Bảo Toàn. Nghệ sỹ Bảo Toàn cũng được tham dự và đóng góp tác trong sự kiện này.  

Nghệ sỹ Bảo Toàn công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nay đã nghỉ hưu và sống tại Hà Nội

QUÁCH QUÂN

Tiến sĩ, giáo sư, nhà nghiên cứu

Chuyên gia có cống hiến nổi trội cho ngành gốm sứ Trung Quốc

Bậc thầy nghệ thuật thiết kế gốm sứ Trung Quốc

Bậc thầy thủ công mỹ nghệ tỉnh Giang Tô

Bậc nghệ thuật gốm sứ tỉnh Giang Tô

Chuyên gia có cống hiến nổi trội cho ngành gốm sứ tỉnh Giang Tô

Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu văn hóa Tử sa sở nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc

Được Ban khoa giáo liên hiệp quốc trao tặng danh hiệu Bậc thầy nghệ thuật văn hóa gốm sứ nổi tiếng quốc tế

Translate »