Những Video ghi lại buổi Trà Thỉnh số 2

Posted on

Nghệ sỹ Cao Minh Hiền và Lệ Thủy đã tạo nên một buổi Trà Thỉnh đầy cảm xúc.

Người đăng: Lão Trà vào Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Mời nước mời trầu

Người đăng: Lão Trà vào Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Người ơi người ở đừng về

Người đăng: Lão Trà vào Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Translate »