Nói chuyện : Thưởng ngoạn Ấm Tử Sa

Đăng lên

Đây là bài nói chuyện đầu tiên về ấm Tử Sa do đại diện của Trà Việt mời vào tháng 6 năm 2012 tại CLB Trà Việt

Buổi nói chuyện đã diễn ra trong không khí sôi nổi thảo luận của mọi người tham dự

Mời các trà hữu xem lại nội dung cuộc nói chuyện

Translate »