Tiếp cận khách hàng khó tính

Posted on

Trong khuôn khổ buổi họp GM khu vực phía nam của tạp đoàn Arco tại Novoltel Sài Gòn,  nhà Song Hỷ Trà đã giới thiệu các dòng sản phẩm của mình :

Nước thiên nhiên BaiKal – Nga

Trà túi lọc Stassen – Srilanka

Trà đặc sản Việt Nam

Buổi giới thiệu đã nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý chuyên nghiệp.

Translate »