Trà Việt Nam tại thị trường Mỹ năm 2020

Đăng lên

Lược trích từ bài của PV Mai Trang trên báo etime.danviet

Cục Xuất Nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm, nhập khẩu trà của Hoa Kỳ trong năm 2020 đạt 107,36 nghìn tấn, trị giá 460,49 triệu USD, giảm 10,5% về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng trà của Hoa Kỳ đạt 4.289,4 USD/tấn, tăng 8,0% so với năm 2019.

Hoa Kỳ nhập khẩu trà chủ yếu từ ba thị trường chính trong năm 2020 là thị trường Argentina, Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ giảm mạnh nhập khẩu từ thị trường Argentina và Trung Quốc, nhưng tăng nhập khẩu trà từ thị trường Ấn Độ, đạt 13,7 nghìn tấn, trị giá 56,59 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu trà từ Ấn Độ tăng 2,1 điểm phần trăm so với năm 2019.

Việt Nam là thị trường cung cấp trà lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ, tuy nhiên lượng chỉ chiếm 4,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019. Lượng và trị giá nhâp khẩu chè của Hoa Kỳ từ Việt Nam đều giảm trong năm 2020.

Khách nước ngoài tìm hiểu trà Việt Nam tại Song Hỷ Trà

Translate »