Vui … chuyện con Dê

Đăng lên

Nguồn sưu tầm

Dê gọi là Dương

Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại tây dương

Dê không thích đánh nhau gọi là Thái bình dương

Dê số nghèo không may mắn gọi là Dương cực

Lịch khỏa thân gọi là Dương lịch

Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương tự đắc

Oai phong của dê gọi là Dương oai

Dê đi nươc ngời gọi là Xuất Dương

Cuộc đời của dê gọi là Dương thế

Dê không mặc áo gọi là Dê cái

Dê cao niên gọi là Dê già

Dê già thích gái trẻ gọi là Già Dê

Đàn dê gọi là Dương cầm

Tiếng của dê gọi là Âm dương

Dê không ngay thẳng gọi là Dương gian

Dê hay nghĩ ngợi gọi là Dương suy

Dê không đàng hoàng gọi là Dê bậy

Dê nói năng tùm lum gọi là Dương sảng

Dê manh khỏe gọi là Cường dương

Dê ngồi xe lăn gọi là Liệt dương

Dê biển gọi là Hải dương

Dê núi gọi là Sơn dương

Dê ở đồng bằng gọi là Bình dương

Dê rừng gọi là Dương lâm

Dê kéo xe gọi là Dương vân hạm

Dê chạy dzòng quanh mấy nàng dê cái gọi là Tuần dương hạm

Ăn thịt dê gọi là Hưởng dương

Dê đực là Nam dương

Dê đực là Nam dương

Dê mắc bịnh giang mai gọi là Dương liễu

Dê … vất vả là Dương cực

Cơm của dê gọi là Dương châu

Đồ… chơi của dê gọi là Dương vật… hihihi

Dê có cha làm lớn gọi là Dương gia tướng

Dê có mắt nhỉ híu gọi là Dương hí

Dê có mắt to như mắt bò gọi là Dương mắt ếch

Dê hay đi chơi xa gọi là Du Dương

Dê chỉ có một móng ở chân gọi là Nhất Dương chỉ

Dê thái giám gọi là Thái Dương

Phở mà nấy thịt dê gọi là phở tái dê (xin đừng nói lái…)

Bạn có bài nào hay vui lòng gửi cho chúng tôi. Trân trọng cảm ơn

Translate »