Những vùng chè Việt Nam – Thơ Đặng Văn Vĩnh

Posted on

Sưu tầm trên FB của tác giả Đặng Văn Vĩnh.

Chè Cao Bồ

Rừng chè shan tuyết ngút ngàn

Chè vàng cổ thụ vang danh Cao Bồ

Chè Tuyên Quang

Vua Lê hoàn kiếm Thuận Thiên

Vi hành non nước Tuyên Quang nghĩa tình

Đêm nhờ nghỉ lại nhà sàn

Ban mai cảm kích Sắc phong bút đề

“Tuyên Quang gái đảm lại ngoan”

Na Hang, Shan tuyết chè vàng tiến Vua

Chè Thái

Thái Nguyên gái đảm lại duyên

Hái chè tắm thác như tiên giáng trần

Quân vương, Thiên tử tần ngần

Uống chè Đinh Ngọc xuất thần đề thơ

Chè Thuận Châu

Chè Phổng Lái gái Tông Lệnh

Luyến lưu, lưu luyến lòng không chịu về

Noọng sao, Ai mặc Noọng rồi

Noọng ơi, Ai muốn thưa lời Ải Êm*

Tô ma** nó quen Ai ***rồi

Hươn han trăng sáng mình ngồi đếm sao

* Ải Êm tiếng Thái nghĩa là Cha Mẹ
** Tô Ma tiếng Thái là con chó
*** Ai tiếng Thái nghĩa là Anh

Chè Xín Mần

Thác tiên, đèo gió Nậm Thê

Yêu chè shan tuyết nhớ lên Nà Trì

Chè Tà Xùa

Tà Xùa mây núi điệp trùng

Trà vàng, nước thác thưởng cùng Sơn tra*

* Sơn tra là quả Táo Mèo

Chè Thanh Hóa

Thanh hóa xưa gọi là Thanh Hoa

Uống chè Bạng giã dô ta dô hò

Chè Nghệ An

Phượng Hoàng Trung Đô kinh kỳ

Đảo chè thơ mộng nhất nhì Việt Nam

Chè Huế

Huế buồn sáu tháng trời mưa

Uống chè Bạng Huế đẩy đưa câu hò

Chè Quảng Nam

Quảng Đà mưa buông nắng cháy

Đượm vị chè xanh mát đất Đông Giang

Chè Bầu Cạn

Xưởng chè Bầu Cạn Pháp xây

Đồn điền chè phủ tán cây gỗ muồng

Đảng dựng cơ sở ở đây

Gia Lai đánh giặc dựng xây hòa bình

Chè Biển Hồ

Biển Hồ đôi mắt Playku

Nương chè lịch sử xanh thu Biển Hồ

Xưởng chè thời Pháp không còn

Thời gian để lại lối mòn thông reo

Theo tác giả:  “đây là những cảm xúc của chính mình khi đi qua vùng chè của cả nước, mỗi vùng có đặc trưng riêng, sẽ tiếp tực viết tiếp với các vùng chè khác”

Translate »