Bộ sưu tập Ấm Tử Sa vẽ núi sông trên cửu đỉnh triều Nguyễn – Phần 1

Đăng lên

Ngày 20  tháng 11 năm 2018, bộ sưu tập ấm Tử Sa vẽ họa tiết núi sông trên Cửu Đỉnh ( thời Nguyễn) đầu tiên của Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận

Cửu đỉnh của triều Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng, đặt trước Thế Miếu trong Hoàng Thành Huế. Vua Minh Mạing cho khởi đúc Cửu Đỉnh từ tháng 10 âm lịch năm Ất Mùi – 1835 và hoàn thành ngày 1 tháng 3 năm 1837. Hình tượng chín ngon núi, chín con sông uy nghi, hiển linh được liệt vào hàng danh sơn, danh hà có ghi chép trong đền thờ và hàng năm phán quan sắm lễ tới tế Thần được chọn chạm trên Cửu Đỉnh.

Quá trình thực hiện

Vào mùa Phật đản 2016 theo gợi ý của Thầy Tâm Hải – Báo Giác Ngộ chúng tôi hình thành ý tưởng. Ngay trong năm đó chúng tôi hực hiện chuyến khảo sát Cửu Đỉnh tại Huế vào tháng 6, tháng 9 mang phác thảo qua Nghi Hưng Trung Quốc. Người em kết nghĩa Tào Trung đã chọn và giới thiệu nghệ nhân làm ấm tại Nghi Hưng để trình bày ý tưởng tác phẩm. Năm 2017 bắt tay thực hiện làm theo cách: làm 5 lấy 3 nung và chọn một ( độc bản) và tới tháng 12 công việc hoàn thành. Tháng 1 năm 2018 tác phẩm: Bộ ấm ký kiểu 9 sông, 9 núi trên cửu đỉnh đã về Việt Nam.

Những người thực hiện gồm:

Trân trọng cảm ơn Thầy Tâm Hải, nhà văn Dương Phước Thu, nhà văn Trương Thị Kim Dung, họa sỹ Đinh Quang Tỉnh và cố nhà văn Ngô Minh đã đóng góp ý kiến cho tác phẩm.

Translate »