Lục bát Trà

Đăng lên

Lục bát Trà – Thơ

Thể loại: Thơ

Tác giảPhạm Văn Sau NXBThanh Niên
 ISBN 
Năm xuất bản2011 Khổ16 x 24
Số trang320 BìaMềm

Nhận xét

“Lục bát trà – chung Đông Phương

Núi non cây cỏ hoa hương thanh bình

Giữa phù sinh lướt phù sinh

Hồn Thiền, hồn Việt – nghĩa tình cảo thơm”

Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh

“Lục bát Trà – trường ca lục bát dài nhất Việt Nam’ – Pham Thiên Thư

Về tác giả

Phạm Văn Sau sinh năm 1945

Đã xuất bản

Nguyên Thanh Tình Sử – Lục bát 20.000 câu

Translate »