Nâng tách trà Xuân

Posted on

Nghệ nhân trà Nguyễn Ngọc Tuấn – trà lời phỏng vấn của VOH trong dịp đầu Xuân xoay quanh chén trà của người Việt

BTV Bích Ngọc thực hiện

Trân trọng mời quí vị nghe – Tại đây

Cảm ơn trà hữu – Ngọc Hân đã làm đẹp cho audio này

BTV Ngoc BD bên phải
Translate »