Ngẫm – Những lời khai thị của HT Tịnh Không

Posted on

Trích Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc Của Tịnh Không Pháp Sư

SỐNG

Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mĩm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống an hòa với những người chung sống

Sống là động, nhưng … lòng không động

Sống là thương, nhưng … lòng không vấn vương

Sống yên vui … danh lợi mãi coi thường

HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Hãy biết ơn những người khiển trách ta vì họ giúp ta tăng trưởng trí tuệ

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta vì họ đã dạy cho ta biết tự lập

Hãy biết ơn những người đánh đập ta vì họ tiêu trừ nghiệp chướng cho ta

Hãy biết ơn những người lừa gạt ta vì họ tăng tiến kiến thức cho ta

Hãy biết ơn những người làm hại ta vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định thành tựu

Nguồn sưu tầm

Translate »