Tách trà

Posted on

Thích nữ Trung Hiếu

Thủy chung với táchtrà

Nghe trời đất bao la

Quyện chung cùng vớigió

Cho hương ngàn bay xa

Nghe tiếng nước réo gọi

Trong im lặng mênh mang

Ngọn nến quyện hương khói

Trên bàn một cành lan

Chào một ngày nắng mới

Bên tách trà nguyên sơ

Dẫu không lòng mong đợi

Niềm vui sẵn tròn thơ

Translate »