Ông Nguyễn Đức Thường

Đăng lên

Có Song Hỷ Trà lại có thơ
Cuộc đời tỉnh tỉnh lại mơ mơ
Chìm sâu trong mông đời lại tỉnh
Tỉnh giấc sau trà lại thấy mơ!!!
Tặng cháu Tuấn giao lưu hai thế hệ
26/9/2014

Translate »