Qui chuẩn chất lượng

 • Chỉ dẫn địa lý cho chè Tân Cương

  Sản phấm chè Tân Cương đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00013 Theo Quyết định số 1144/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ngày 20 tháng 9  năm 2007 Khu vực địa lý được xác định là: Xã Phúc Xuân, Xã Phúc Trìu, xã Tân Cương

  Xem thêm
 • Chỉ dẫn địa lý cho chè Shan Tuyết Mộc Châu

  Lần đầu, Chè Shan tuyết Mộc Châu là tên gọi xuất xứ hàng hóa đã được đăng bạ theo Quyết định số 02/QĐ-ĐK ngày 01.06.2001 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Lần sửa đổi ngày 09 tháng 08 năm 2010, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 1519/QĐ-SHTT

  Xem thêm
 • Chỉ dẫn địa lý cho chè Shan Tuyết Hà Giang

  Sản phẩm chè Shan Tuyết Hà Giang đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00069 Theo Quyết định số 2835/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 8 năm 2018 Khu vực địa lý trồng và chế biến được xác định là: các xã Tân

  Xem thêm
 • Chè Shan Tuyết Na Hang được chứng nhận chỉ dẫn địa lý

  Ảnh của NV trên trang nongnghiep.vn Sản phẩm chè Shan Tuyết Na Hang của Tuyên Quang  đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00104 Theo Quyết định số 1167/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ngày 23 tháng 4 năm 2021 Khu vực địa lý được xác

  Xem thêm
 • Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

  Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam định nghĩa: Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu chỉ sản phẩm nguồn gốc từ khu vực, địa phương vùng hay quốc gia Cục sở hữu trí tuệ xác định Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực,

  Xem thêm
 • TCVN trong ngành chè – Bạn có biết

  Các TCVN do các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các bộ, ngành tổ chức  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN là tiêu chuẩn Việt Nam (theo Pháp lệnh chất lượng hàng hóa năm 1999), nhưng đến khi Luật Tiêu chuẩn

  Xem thêm
 • TCVN cho chè và các sản phẩm chè đang áp dụng

  Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chè đang áp dụng  45 Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN . Đây là các bộ tiêu chuẩn cần thiết phải tham khảo cho tất cả các doanh nghiệp trong ngành Các TCVN do các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các bộ, ngành tổ

  Xem thêm
Translate »