TCVN cho chè và các sản phẩm chè đang áp dụng

Đăng lên

Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chè đang áp dụng  45 Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN . Đây là các bộ tiêu chuẩn cần thiết phải tham khảo cho tất cả các doanh nghiệp trong ngành

Các TCVN do các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các bộ, ngành tổ chức  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

TCVN là tiêu chuẩn Việt Nam (theo Pháp lệnh chất lượng hàng hóa năm 1999), nhưng đến khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời năm 2006 thì tiêu chuẩn Việt nam được chuyển thành Tiêu chuẩn quốc gia và lấy ký hiệu là TCVN

Danh mục 45 bộ Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN đang áp dụng trong ngành chè

Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện cũng đang trong quá trình hoàn thiện hơn nữa như trường hợp chè Oolong. Trà oolong xuất hiện tại Việt Nam vào những năm đầu thập niêm 90 của thế ký trước nhưng phải đến năm 2019 (gần 30 năm) chúng ta mới hoàn thiện được TCVN 12713 : 2019 cho chè Oolong

TCVN ngày càng được hoàn thiện và có tác dụng thiết thực phục vụ SX – KD rất cần sự đóng góp của các doanh nghiệp trong ngành kết hợp với  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam với vai trò đầu tàu, nhạc trưởng.

Tra cứu các bộ Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN  tại Viện Tiêu chuẩn Việt Nam – Xem tại đây

0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »