Trà Hồng Đào

Posted on

Trà Hồng Đào được coi là thượng phẩm hồng trà cao sơn. Đạt 5 tiêu chí

Độc : Chọn lọc cây trà cổ thụ Shan Tuyết giống lá to hứng phúc lộc Thiên Hà

Tinh: Tuyển chọn lá trà vào tiết Trung Thu

Kỹ : Theo kỹ thuật thủ công của vùng Phúc Kiến

Hiếm: Sản lượng có hạn

Tuyệt : Gặp ngày trùng cửu đăng cao, tao nhân mặc khách lên núi uống rượu không thể thiếu ấm trà Hồng Đào. Uống một lần sẽ nhớ mãi, trà thơm hương trái đào chín cùng mầu nước hoàng hoa

Từ lúc bắt đầu kể câu chuyện “ Trà Hồng Đào” vào năm cuối năm 2017  và gửi các trà hữu thưởng thức những mẻ trà thử nghiệm tới nay đã trên 2 năm. Đã có nguyên liệu quí, nhưng hiểu và ứng dụng kỹ thuật không  phải thực hiện được sớm.

Hôm nay chúng tôi đã vượt qua các hạn chế và khó khăn trong sản xuất để hoàn thiện “ TRÀ  HỒNG ĐÀO “ gửi tới quí vị thưởng thức.

Trân trọng thông báo  Trà Hồng Đào sẽ được bán trên hệ thống của Song Hỷ Trà từ ngày 01  tháng 11 năm 2019. Đóng gói hộp giấy 80g. 9 gói x 9g Giá khuyến mãi  đến 25 tháng 12 năm 2019 : 240.000 VNĐ. Đặt mua hàng trực tuyến tại đây

Translate »