Xuất khẩu trà Việt Nam năm 2020

Đăng lên

Tổng hợp từ bài của PV Mai Trang trên báo etime.danviet ngày 08.02.2021

Trong năm 2020, chủng loại trà đen và trà xanh xuất khẩu với lượng chiếm tỷ trọng cao nhất.

Xuất khẩu trà đen đạt 56,43 nghìn tấn, trị giá 76,19 triệu USD và trà xanh đạt 56,1 nghìn tấn, trị giá 101,3 triệu USD.

Xuất khẩu trà ô long  và trà ướp hoa chỉ chiếm tỷ trọng thấp. Trong đó, trà oolong xuất khẩu đạt 321 tấn, trị giá 822 nghìn USD và trà ướp hoa đạt 1,8 nghìn tấn, trị giá 3,5 triệu USD.

Thị trường chính:

  • Trà đen xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường như: Nga, Indonesia, Đài Loan, Pakistan
  • Trà xanh xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Pakistan

Bảng so sánh xuất khẩu trà trong hai năm 2019 và 2020

Translate »