Nhất nước, Nhì trà, Tam pha, Tứ ấm, Ngũ trạch, Lục Nhạc

Đăng lên

Sáu yếu tố trên là điều kiện cần và đủ để có chén trà ngon cho ta thưởng thức. Nhà Song Hỷ Trà luôn dùng nhạc cụ dân tộc trong các buổi biểu diễn và buổi Trà Thỉnh của mình.

Trong khuôn khổ của Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6.12.2020. Biểu diễn hát Then của đoàn Tuyên Quang được phối hợp trong không gian thưởng trà cũng thu hút đông đảo khách tham quan thưởng thức. Bài hát cổ Cầu An là nhạc điệu cho mục mời trà thật là duyên.

Video biểu diễn hát Then tại không gian của Song Hỷ Trà – Xem thêm

Xem thêm bài viết trên báo Tuyên Quang

Trà Thái gái Tuyên là đây

Translate »