Nước với Trà & Cafe

Posted on

Nước giữ vai trò quan trọng trong pha chế trà và cafe. Việc chọn và sử dụng nguồn nước an toàn mát lành trong pha chế thể hiện trình độ của người pha chế.

Tìm hiểu về nước Baikal và cách pha trà lạnh – Xem thêm

Translate »