Uống trà học dưỡng khí

Posted on

Bài Phổ Tâm.

Viết nhân ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Bính Thân

Học về trà, học về ấm mênh mông vô tận. Ấm và trà có thể giúp cho người dưỡng khí, an thần. Pha trà không nên nóng gấp dễ bị thô tháo.

Dùng đũa hắp trứng thì gắp không được, lại khiến trứng rơi xuống đất.

Người ta trong xã hội bất luận làm việc gì, đều phải từng bước mà đi lên. Nếu như muốn một bước lên mây, thì e rằng đã quá nóng vội.

Thưởng trà, luyện ấm, nuôi dưỡng cảm xúc về Thiền trà nhất vị, thụ pháp Hòa kính thanh tịnh cần phải kham nhẫn, đạm bạc, vô ưu là tối giản, tối thắng.

Khí chất của trà nhân là sự vững chãi, không sợ hãi há dễ bị phân tâm vì những âm thanh, sắc tướng bên ngoài.

Translate »